Rijk aan historisch en cultureel erfgoed, en dat in een landschappe­lijk waardevol decor met sterke natuurwaarden: dit gebied schept talrijke opportuniteiten voor de loka­le economie, duurzame landbouw, toerisme en recreatie.

  Zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen met op het hoogste punt het Kravaalbos. Typerend voor de streek is de hopteelt. Dit gevari­eerde landschap kan bogen op een opvallend onroerend erfgoed met de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel ... 

  Snoeibeurt voor zeldzame zwarte populieren

  De zwarte populier (Populus nigra) is een van de meest bedreigde boomsoorten van Europa. In Vlaanderen komt de soort enkel nog voor onder de vorm van verspreide, geïsoleerde en meestal oude exemplaren. In de Denderstreek komen er nog enkele tientallen exemplaren voor. De zwarte populier zal waarschijnlijk uitsterven in Vlaanderen wanneer geen acties worden ondernomen. Het beheer van de in het gebied gekende exemplaren wordt opgevolgd door het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’. Een aantal van de zwarte populieren zijn beschermd als monument.

  In februari 2021 werd de monumentale zwarte populier aan de Romeinse Weg, op de grens tussen Aalst en Affligem, gesnoeid in kader van herstelbeheer. Ook de drie zwarte populieren aan Maleveld in Aalst kregen een 3e fase snoeibeurt in functie van herstel. Er werd pootmateriaal verzameld door de groendienst van stad Aalst, Natuurpunt afdeling Affligem-Liedekerke en Natuurpunt Lede. Er worden nieuwe zwarte populieren opgekweekt uit het lokaal genetisch materiaal en lokaal terug aangeplant. Dit draagt bij tot de genenbewaring en verrijkt het landschap en de biodiversiteit.

  IN DE KIJKER

  Erembald-Kravaal Happening

  Doelstellingen

  Samenhangende open ruimte

  Robuuste en samenhangende open ruimte ontwikkelen en vrijwaren voor landbouw, natuur, bos en water, waarbij aandacht is voor het versterken van de identiteit van de diverse, waardevolle landschappen in het gebied. De productie van streekproducten wint aan belang.

  Functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen

  Uitbouw van een netwerk van functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen die tot in de kernen van de omliggende steden en woonkernen doordringen.

  Ruimtelijk rendement verhogen

  Ruimtelijk rendement verhogen in geplande nieuwe woonontwikkelingen in het open ruimtegebied en door slimme herontwikkeling van bebouwde ruimte die vrijkomt.

  Met steun van ...

  Contact

  Heb je een vraag over het project neem zeker contact op!

  info@erembaldkravaal.be of rechtstreeks naar iemand van ons team!

  De coördinatie van het project gebeurt binnen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Onze bureau is daarom bij hen gevestigd: Markt 1, 9230 Wetteren.

  Google Map

  Google Map

  We use cookies

  Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.