Rijk aan historisch en cultureel erfgoed, en dat in een landschappe­lijk waardevol decor met sterke natuurwaarden: dit gebied schept talrijke opportuniteiten voor de loka­le economie, duurzame landbouw, toerisme en recreatie.

  Zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen met op het hoogste punt het Kravaalbos. Typerend voor de streek is de hopteelt. Dit gevari­eerde landschap kan bogen op een opvallend onroerend erfgoed met de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel ... 

  Buurt kiest ‘natuurlijkste ontwerp’ voor Bunderplein Opwijk

  Het Bunderplein is één van de toekomstige groene rustplekken langs de Leirekensroute, een fantastisch fiets- en wandeltraject tussen Aalst en Londerzeel. Het terrein in de Bunderstraat is vandaag nog een grasvlakte van 4500 m² groot met weinig ecologische waarde. En dat hebben de buurtbewoners goed begrepen. Op basis van een digitale bevraging via Hoplr eind 2020 werden twee planontwerpen uitgewerkt die vervolgens in september live werden voorgesteld. Een vijftigtal buurtbewoners kwam met veel plezier meedenken. Er werd geluisterd, geknikt, gelachen, gefronst, gebabbeld, gestemd en vooral veel constructieve input gegeven. De buurt koos unaniem voor het ontwerpvoorstel met de meeste natuurkwaliteiten. Zo kan het huidige grasplein een groene oase worden waar iedereen graag vertoeft.

  Er komen speelheuvels, zitbanken, bloemenweiden, waterinfiltratieplekken, maar bovenal veel bomen en struiken. Door de herinrichting met inheems plantgoed creëren we extra leefgebied voor vlinders, solitaire bijen, vogels, vleermuizen. Behalve natuurontwikkeling wordt er ook voldoende ruimte gegeven om te spelen, sporten en te ontspannen. Het Bunderplein is immers omgeven door een woonwijk. Natuur in je buurt verhoogt de levenskwaliteit van de inwoners én draagt bij tot sociale cohesie. Met deze inrichting wint dus zowel de mens als de natuur.

  De werken zijn gepland voor  de winterperiode van 2022 – 2023.

  Het project komt er dankzij een samenwerking van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB), gemeente Opwijk en het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid verleent 51.577 euro subsidies in het kader van de oproep Natuur in je Buurt om het project te realiseren. Gemeente Opwijk investeert 17.000 euro in het project. Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert het project van planopmaak tot en met realisatie.

  Na de Vlaamse Staak is het Bunderplein een volgende groene rustplek die gecreëerd wordt langs de Leirekensroute. Zo vormt dit fiets- en wandelpad een groen lint in het ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ en doorheen de Brabantse Kouters.

  IN DE KIJKER

  Erembald-Kravaal Happening

  Doelstellingen

  Samenhangende open ruimte

  Robuuste en samenhangende open ruimte ontwikkelen en vrijwaren voor landbouw, natuur, bos en water, waarbij aandacht is voor het versterken van de identiteit van de diverse, waardevolle landschappen in het gebied. De productie van streekproducten wint aan belang.

  Functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen

  Uitbouw van een netwerk van functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen die tot in de kernen van de omliggende steden en woonkernen doordringen.

  Ruimtelijk rendement verhogen

  Ruimtelijk rendement verhogen in geplande nieuwe woonontwikkelingen in het open ruimtegebied en door slimme herontwikkeling van bebouwde ruimte die vrijkomt.

  Met steun van ...

  Contact

  Heb je een vraag over het project neem zeker contact op!

  info@erembaldkravaal.be of rechtstreeks naar iemand van ons team!

  De coördinatie van het project gebeurt binnen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Onze bureau is daarom bij hen gevestigd: Markt 1, 9230 Wetteren.

  Google Map

  Google Map

  We use cookies

  Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.