Rijk aan historisch en cultureel erfgoed, en dat in een landschappe­lijk waardevol decor met sterke natuurwaarden: dit gebied schept talrijke opportuniteiten voor de loka­le economie, duurzame landbouw, toerisme en recreatie.

  Zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen met op het hoogste punt het Kravaalbos. Typerend voor de streek is de hopteelt. Dit gevari­eerde landschap kan bogen op een opvallend onroerend erfgoed met de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel ... 

  Domein Kleimolen

  Een tiental jaren geleden kochten Catherine en Steven de sterk verwaarloosde ‘watermolen’ op de Klei te Opwijk. Na het renoveren van het woongedeelte hebben ze de afgelopen jaren ook het molengedeelte zelf aangepakt. Het gebouw dateert van 1896 en de infrastructuur van de molen is nagenoeg nog in tact. Een bestemmingswijziging werd goedgekeurd, waar we de molen weer in ere wensen te herstellen als ‘krachtplaats voor verbinding en transformatie’.

  Socio-culturele activiteiten zullen er worden aangeboden:

  • workshops en opleidingen die betrekking hebben op ‘persoonlijke groei’;
  • activiteiten die gelinkt zijn aan vertraging, creativiteit en zelfontplooiing met een groot non-profitgehalte (cultuur, kunst, meditatie, rouwavond, creatieve workshops voor kinderen,…)
  • de cultuurdienst van Opwijk zal ook activiteiten organiseren (huiskamerconcerten)
  • organisatie van buurtfeesten (werd in het verleden reeds gedaan in de tuin)

  Het domein leent zich uitstekend voor deze activiteiten en dit zowel binnen als buiten. Een deel van de omgeving werd reeds onder handen genomen. Waar het kon werden oude bomen en heggen bewaard. Een natuurlijke houtkant vormt de grens van het perceel met de ‘Stampbeek’. Regionaal Landschap Brabantse Kouters zal samen met eigenaars een plan uitwerken om het domein aan te pakken met een natuurlijk invulling: aanplanten van houtkant en heggen, rustige hoekjes creëren met picknickbank en ontmoetingsplekken, …

  IN DE KIJKER

  Erembald-Kravaal Happening

  Doelstellingen

  Samenhangende open ruimte

  Robuuste en samenhangende open ruimte ontwikkelen en vrijwaren voor landbouw, natuur, bos en water, waarbij aandacht is voor het versterken van de identiteit van de diverse, waardevolle landschappen in het gebied. De productie van streekproducten wint aan belang.

  Functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen

  Uitbouw van een netwerk van functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen die tot in de kernen van de omliggende steden en woonkernen doordringen.

  Ruimtelijk rendement verhogen

  Ruimtelijk rendement verhogen in geplande nieuwe woonontwikkelingen in het open ruimtegebied en door slimme herontwikkeling van bebouwde ruimte die vrijkomt.

  Met steun van ...

  Contact

  Heb je een vraag over het project neem zeker contact op!

  info@erembaldkravaal.be of rechtstreeks naar iemand van ons team!

  De coördinatie van het project gebeurt binnen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Onze bureau is daarom bij hen gevestigd: Markt 1, 9230 Wetteren.

  Google Map

  Google Map

  We use cookies

  Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.